Finanční svoboda začíná sestavením finančního plánu

Finanční plán tvořím každému klientovi individuálně na míru, podle jeho přání, potřeb a aktuální situace. Díky podrobnému analytickému rozhovoru na první schůzce sami poznáte svoji vlastní finanční kondici.

 

Základem všeho je mít přehled:

  • Jaká je bilance mých osobních nebo našich rodinných příjmů a výdajů?
  • Za co utrácím peníze?
  • Jsou mé výdaje nezbytně nutné a přinesou mi nějaký užitek v budoucnu?
  • Vím jaké mám uzavřené finanční smlouvy? Přinášejí mi užitek a proč je vlastně mám?
  • Jaké mám plány do budoucna?
  • Může nastat situace, že přijdu o pravidelný příjem?
  • Mám dostatečné rezervy pro mimořádné a náhlé výdaje?

 

Komplexním řešení rodinného rozpočtu získáte významnou přidanou hodnotu do budoucna. Finanční plán není pevně daný na celý život, ale bude se flexibilně v čase vyvíjet podle aktuální situace (změna rodinného stavu, zaměstnání, potřeba většího bydlení, narození dítěte, koupě auta, mimořádné odměny a jejich zhodnocení apod.). Proto je důležitá dlouhodobá spolupráce založená na vzájemné důvěře klienta a poradce. Certifikovaný finanční poradce je pro klienta stejně důležitý jako jeho praktický lékař. Řeší jeho přání z pohledu celého rozpočtu, tzv. Allfinanz koncept a za klienta vyjednává s jednotlivými finančními institucemi (banky, pojišťovny, penzijní a investiční společnosti a další). 

Navržené řešení kompletně vyřídím z pohodlí Vašeho domova a to v čase, který si sami předem zvolíte.

 

csm_ovb_analyse_j8a6990_b589e331df