Finanční svoboda začíná sestavením finančního plánu

Finanční plán tvořím každému klientovi individuálně na míru, podle jeho přání, potřeb a aktuální situace. Díky podrobnému analytickému rozhovoru na první schůzce sami poznáte svoji vlastní finanční "kondici". Často se mi stává, že klienti v této fázi zjistí jaké produkty vůbec mají, kolik do nich platí a k čemu jsou.

Komplexním řešení rodinného rozpočtu získáte významnou přidanou hodnotu do budoucna. Finanční plán není pevně daný na celý život, ale bude se flexibilně v čase vyvíjet podle aktuální situace (změna rodinného stavu, zaměstnání, potřeba většího bydlení, narození dítěte, koupě auta, mimořádné odměny a jejich zhodnocení apod.). Proto je důležitá dlouhodobá spolupráce založená na vzájemné důvěře klienta a poradce.

Certifikovaný finanční poradce je pro klienta stejně důležitý jako jeho praktický lékař. Řeší jeho přání z pohledu celého rozpočtu, tzv. Allfinanz koncept a za klienta vyjednává s jednotlivými finančními institucemi (banky, pojišťovny, penzijní a investiční společnosti a další). 

Navržené řešení kompletně vyřídím z pohodlí Vašeho domova a to v čase, který si sami předem zvolíte.

 

APS